Opening Food Grade warehouse

Op 2 mei 2015 is door de heer T. van der Zwan, burgemeester van Heerenveen, het nieuwe Food Graded Warehouse van Bakker Transport & Warehousing officieel geopend. Nieuwe uitdagingen staan Bakker te wachten. Onlangs is er overeenstemming bereikt met de gemeente Heerenveen over de aankoop van nog eens 12.000 m² grond. Die ruimte zal benut worden voor parkeergelegenheid voor het wagenpark, de bouw van een eigen tankstation en op termijn een uitbreiding van de bebouwing.