Meer in de regio

Door een veranderende markt werd begin 2007 de focus meer gelegd op distributie en transport in de regio. Doordat de concurrentie toenam op de verre bestemmingen en de prijzen onder druk kwamen te staan, werd vanaf deze jaren het werkgebied verlegd naar de Benelux en delen van Duitsland. De overige bestemmingen worden uiteraard nog steeds verzorgd door onze internationale expeditie.